Arciprestazgo de Umia

AGUDELO, San Martiño

AGUDELO, San Martiño. Parroquia Matriz.
Municipio: Barro. Provincia: Pontevedra.
Teléfono: 986712201.
Dirección Postal: 36190. San Martiño de AGUDELO. (Portela).
Sacerdote: D. José Barreiro Gontad

AMIL, San Mamed

AMIL, San Mamed. Parroquia Matriz.
Municipio: Moraña. Provincia: Pontevedra.
Santuario: Ntra. Sra. de los Milagros.
Teléfono: 986538131.
Dirección Postal: 36669. San Mamed de AMIL. (Moraña-Pontevedra).
Sacerdote: D. Daniel Pérez Méndez

ARCOS DA CONDESA, Santa Mariña

ARCOS DA CONDESA, Santa Mariña. Parroquia Matriz.
Municipio: Caldas de Reis. Provincia: Pontevedra.
Capillas: Santa Lucía.
Teléfono: 986870443.
Dirección Postal: 36655. Santa Mariña de ARCOS DA CONDESA. (Caldas de Reis).
Sacerdote: D. Óscar Torres Pazos

ARCOS DE FURCOS, San Breixo

ARCOS DE FURCOS, San Breixo. Parroquia Matriz.
Municipio: Cuntis. Provincia: Pontevedra.
Capillas: San Ramón en A Anllada.
Dirección Postal: 36677. San Breixo de ARCOS DE FURCOS. (Cuntis).
Sacerdote: D. Juan Carlos Martínez Mariño

BALIÑAS, San Andrés

BALIÑAS, San Andrés. Parroquia Matriz.
Municipio: Barro. Provincia: Pontevedra.
Teléfono: 986712201.
Dirección Postal: 36194. San Andrés de BALIÑAS. (Porráns).
Sacerdote: D. José Barreiro Gontad

BARRO, San Breixo

BARRO, San Breixo. Parroquia Matriz.
Municipio: Barro. Provincia: Pontevedra.
Santuario: San Breixo.
Capillas: Ntra. Sra. de la Virtudes, Ntra. Sra. de los Dolores.
Teléfono: 986870443.
Dirección Postal: 36191. San Breixo de BARRO. (Porráns).
Sacerdote: D. Óscar Torres Pazos

BEMIL, Santa María

BEMIL, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Caldas de Reis. Provincia: Pontevedra.
Capillas: San Lorenzo en Outeiro, San Antonio en Paradela.
Dirección Postal: 36659. Santa María de BEMIL. (Caldas de Reis).
Sacerdote: D. Manuel Carreira Rey

BRIALLOS, San Cristovo

BRIALLOS, San Cristovo. Parroquia Matriz.
Municipio: Portas. Provincia: Pontevedra.
Capillas: San Roque.
Teléfono: 986870443.
Dirección Postal: 36650. San Cristovo de BRIALLOS. (Portas).
Sacerdote: D. Óscar Torres Pazos

CALDAS DE REIS, Santa María

CALDAS DE REIS, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Caldas de Reis. Provincia: Pontevedra.
Teléfono: 986540038.
Dirección Postal: 36650. Santa María de CALDAS DE REIS.
Sacerdote: D. Juan Carlos García Barral

CALDAS DE REIS, Santo Tomé

CALDAS DE REIS, Santo Tomé. Parroquia Matriz.
Municipio: Caldas de Reis. Provincia: Pontevedra.
Capillas: San Roque.
Teléfono: 986540038.
Dirección Postal: 36650. Santo Tomé de CALDAS DE REIS.
Sacerdote: D. Juan Carlos García Barral

CAMPO LAMEIRO, San Miguel

CAMPO LAMEIRO, San Miguel. Parroquia Matriz.
Municipio: Campo Lameiro. Provincia: Pontevedra.
Capillas: San Antonio.
Teléfono: 986752033.
Dirección Postal: 36110. San Miguel de CAMPO LAMEIRO. Lameiro, 2.
Sacerdote:

CARRACEDO, Santa Mariña

CARRACEDO, Santa Mariña. Parroquia Matriz.
Municipio: Caldas de Reis. Provincia: Pontevedra.
Dirección Postal: 36659. Santa Mariña de CARRACEDO.
Sacerdote: D. Manuel Carreira Rey

CEQUERIL, Santa María

CEQUERIL, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Cuntis. Provincia: Pontevedra.
Dirección Postal: 36678. Santa María de CEQUERIL. (Pontevedra).
Sacerdote: D. Daniel Pérez Méndez

CESAR, San Andrés

CESAR, San Andrés. Parroquia Matriz.
Municipio: Caldas de Reis. Provincia: Pontevedra.
Capillas: La Visitación de Ntra. Sra.
Dirección Postal: 36653. San Andrés de CESAR. (Caldas de Reis).
Sacerdote: D. Juan Carlos Martínez Mariño

CESAR, San Clemente

CESAR, San Clemente. Parroquia Matriz.
Municipio: Caldas de Reis. Provincia: Pontevedra.
Santuario: Sta. Rita.
Teléfono: 986540038.
Dirección Postal: 36654. San Clemente de CESAR. (Caldas de Reis).
Sacerdote: D. Juan Carlos García Barral

COSOIRADO, Santa María

COSOIRADO, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Moraña. Provincia: Pontevedra.
Teléfono: 986538131.
Dirección Postal: 36668. Santa María de COSOIRADO. (Moraña).
Sacerdote: D. Daniel Pérez Méndez

COUSELO, San Miguel

COUSELO, San Miguel. Parroquia aneja a Portela
Municipio: Cuntis. Provincia: Pontevedra.
Teléfono: 986586729.
Dirección Postal: 36677. San Miguel de COUSELO.
Sacerdote: D. Antonio González Vázquez

COUSO, San Cristovo

COUSO, San Cristovo. Parroquia aneja a Muimenta
Municipio: Campo Lameiro. Provincia: Pontevedra.
Capillas: Ntra. Señora de la O.
Teléfono: 986752033.
Dirección Postal: 36678. San Cristovo de COUSO.
Sacerdote:

CUNTIS, Santa María

CUNTIS, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Cuntis. Provincia: Pontevedra.
Capillas: Sta María Magdalena, San Ramón en Mesego, Santiago en Ermida, S Benito (Monasterio).
Teléfono: 986548080.
Dirección Postal: 36670. Santa María de CUNTIS. (Pontevedra).
Sacerdote: D. Juan Carlos Martínez Mariño

ESTACAS, San Fiz

ESTACAS, San Fiz. Parroquia Matriz. Su anejo: Piñeiro
Municipio: Cuntis. Provincia: Pontevedra.
Santuario: Sta Lucía.
Dirección Postal: 36677. San Fiz de ESTACAS. (Cuntis).
Sacerdote: D. Juan Carlos Martínez Mariño

FRAGAS, Santa Mariña

FRAGAS, Santa Mariña. Parroquia Matriz.
Municipio: Campo Lameiro. Provincia: Pontevedra.
Teléfono: 986752033.
Dirección Postal: 36118. Santa Mariña de FRAGAS. (Fragas-Campo Lameiro).
Sacerdote:

GARGANTÁNS, San Martiño

GARGANTÁNS, San Martiño. Parroquia Matriz. Su anejo: Moraña (S. Lourenzo)
Municipio: Moraña. Provincia: Pontevedra.
Teléfono: 986538131.
Dirección Postal: 36668. San Martiño de GARGANTÁNS. (Moraña).
Sacerdote: D. Daniel Pérez Méndez

LAMAS, Santa Cruz

LAMAS, Santa Cruz. Parroquia Matriz.
Municipio: Moraña. Provincia: Pontevedra.
Dirección Postal: 36315. Santa Cruz de LAMAS. (Moraña).
Sacerdote: D. Daniel Pérez Méndez

LAXE, San Martiño

LAXE, San Martiño. Parroquia Matriz.
Municipio: Moraña. Provincia: Pontevedra.
Dirección Postal: 36668. San Martiño de LAXE. (Moraña).
Sacerdote: D. Daniel Pérez Méndez

MORAÑA, San Lourenzo

MORAÑA, San Lourenzo. Parroquia aneja a Gargantáns
Municipio: Moraña. Provincia: Pontevedra.
Teléfono: 986538131.
Dirección Postal: 36000. San Lourenzo de MORAÑA.
Sacerdote: D. Daniel Pérez Méndez

MORAÑA, Santa Xusta

MORAÑA, Santa Xusta. Parroquia Matriz.
Municipio: Moraña. Provincia: Pontevedra.
Teléfono: 986553060.
Dirección Postal: 36668. Santa Xusta de MORAÑA.
Sacerdote: D. Valentín González Gil

MUIMENTA, Santa María

MUIMENTA, Santa María. Parroquia Matriz. Su anejo: Couso
Municipio: Campo Lameiro. Provincia: Pontevedra.
Teléfono: 986752033.
Dirección Postal: 36678. Santa María de MUIMENTA.
Sacerdote:

PERDECANAI, Santa María

PERDECANAI, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Barro. Provincia: Pontevedra.
Dirección Postal: 36194. Santa María de PERDECANAI. (San Antoniño).
Sacerdote: D. Valentín González Gil

PIÑEIRO, San Mamed

PIÑEIRO, San Mamed. Parroquia aneja a Estacas
Municipio: Cuntis. Provincia: Pontevedra.
Dirección Postal: 36679. San Mamed de PIÑEIRO.
Sacerdote: D. Juan Carlos Martínez Mariño

PORTAS, Santa María

PORTAS, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Portas. Provincia: Pontevedra.
Capillas: San Juan.
Teléfono: 986536388.
Dirección Postal: 36658. Santa María de PORTAS.
Sacerdote: D. Román Millán Pardavila

PORTELA, San Mamed

PORTELA, San Mamed. Parroquia Matriz.
Municipio: Barro. Provincia: Pontevedra.
Capillas: San Amaro ó S Mauro.
Teléfono: 986870443.
Dirección Postal: 36692. San Mamed de PORTELA. (Pontevedra).
Sacerdote: D. Óscar Torres Pazos

PORTELA, Santa Baia

PORTELA, Santa Baia. Parroquia Matriz. Su anejo: Couselo
Municipio: Cuntis. Provincia: Pontevedra.
Capillas: Ntra. Sra. de Loreto.
Teléfono: 986586729.
Dirección Postal: 36677. Santa Baia de PORTELA. (Cuntis).
Sacerdote: D. Antonio González Vázquez

REBÓN, San Pedro

REBÓN, San Pedro. Parroquia Matriz.
Municipio: Moraña. Provincia: Pontevedra.
Capillas: S Roque (Particular).
Dirección Postal: 36669. San Pedro de REBÓN. (Moraña).
Sacerdote: D. Valentín González Gil

SAIÁNS, Divino Salvador

SAIÁNS, Divino Salvador. Parroquia Matriz.
Municipio: Moraña. Provincia: Pontevedra.
Capillas: Sta Margarita.
Dirección Postal: 36660. Divino Salvador de SAIÁNS. (Moraña).
Sacerdote: D. Daniel Pérez Méndez

SAIAR, San Esteban

SAIAR, San Esteban. Parroquia Matriz.
Municipio: Caldas de Reis. Provincia: Pontevedra.
Capillas: Ntra. Sra. das Neves.
Dirección Postal: 36656. San Esteban de SAIAR. (Caldas de Reis).
Sacerdote: D. Manuel Carreira Rey

TROÁNS, Santa María

TROÁNS, Santa María. Parroquia Matriz.
Municipio: Cuntis. Provincia: Pontevedra.
Capillas: San Ildefonso.
Dirección Postal: 36675. Santa María de TROÁNS. (Cuntis).
Sacerdote: D. José Antonio Pedrosa Giráldez