Nota da Vigairía Xeral sobre as medidas de prevención publicadas no DOG o 21-10-2020

 

 

 

Versión en galego