San Marcos

     Disque, a familia de San Marcos era dona da casa onde Xesús celebrou a Última Cea. Nese lugar reuníronse despois os Apóstolos, ata a efusión do Espírito Santo que impulsou á Igrexa polo mundo adiante. Marcos era primo de Bernabé e home de confianza de San Pedro; del recolleu a súa predicación, dando…