ALFOMBRA INTERIOR

A Asociación de Alfombristas de Galicia, con representación importante nestas parroquias, levou a cabo un feito histórico na contorna: dúas alfombras en Santiago (nas igrexas de San Fructuoso e San Francisco) e outra na parroquia de Ames.  Debido á época de precaución vírica que toca vivir, adoptaron todas as medidas de prudencia oportunas e reduciron…