Protocolo Covid-19 nos cemiterios

VISITAS AO CEMITERIO LIMITADAS Máximo  30 minutos Máximo 4 persoas por casa Aforo limitado 1 persoa por 4m2 LEMBRA QUE SERÁ OBRIGATORIO Uso da máscara de protección Distancia de seguridade. Evita contactos de risco. RECOMÉNDASE Desisnfectar as mans co xel hidroalcólico Evitar tocar barandilla, chaves de auga, contenedores…