POSTAIS

Afeitos a festivais de panxoliñas, representacións teatrais do Nacemento de Xeesús, Beléns Vivintes, etc. durante o tempo de Nadal, desde as parroquias recuperamos un tradicional envío de postais.  Procurouse dar prioridade a xente maior ou que vive soa, porque pensouse que podía ser un xeito de manter a unidade con eles e facerlles chegar un…

DÍA DE TODOS OS SANTOS E DEFUNTOS

Este ano a visita aos Cemiterios vai te que ser moi prudente e, tal vez, algo máis breve e áxil ca noutras ocasións.  Necesitamos seguir coidándonnos sen expoñernos innecesariamente.  Para reforzar un pouco máis o sentimento de cariño e a oración neste comezo de novembro tan tradicional nas nosas parroquias, ofrecemos unha oración «en familia»…

Protocolo Covid-19 nos cemiterios

VISITAS AO CEMITERIO LIMITADAS Máximo  30 minutos Máximo 4 persoas por casa Aforo limitado 1 persoa por 4m2 LEMBRA QUE SERÁ OBRIGATORIO Uso da máscara de protección Distancia de seguridade. Evita contactos de risco. RECOMÉNDASE Desisnfectar as mans co xel hidroalcólico Evitar tocar barandilla, chaves de auga, contenedores…