Santo Tomé de Ames

  • Igrexa parroquial
  • Capela de San Amaro
  • Capela de Oca (Nosa Señora do Corpiño)
  • Capela de San Xoanciño

San Cristobal de Tapia

San Paio de Lens

Santa María de Portor

  • Igrexa parroquial
  • Capela do Carme (en Pontemaceira)